o firmieofertareferencjekontaktstart
REFERENCJE

Poniżej preznetujemy wykaz firm w których REMUR wykonuje swoje usługi:

1. DICKERHOFF CEMENTOWNIA NOWINY
    SP. Z O.O.

- montaż urządzeń technologicznych
- remonty kapitalne, średnie i bieżące pieców,
  młynów, ciągów transportowych oraz seperacji
  i areacji cementu
- wykonanie konstrukcji i obudowy elektrofiltrów.2. CEMENTOWNIA NOWA HUTA S.A.
    W KRAKOWIE

- wykonanie i montaż hali pakowni paletyzowania i
  foliowania cementu
- modernizacja młynów cementu, surowca, węgla
  żużla oraz instalacji pneumatycznej do transportu
  cementu
- wykonanie konstrukcji, montaż elektrofiltrów.3. ELWO PSZCZYNA S.A.
- remonty i wykonawstwo elementów elektrofiltrów
  do Elektrociepłowni.

4. LAFARGE CEMENT POLSKA S.A.
    CEMENTOWNIA MAŁOGOSZCZ
- remonty i modernizacje ciągów
  technologicznych, pieców obrotowych, młynów,
  urządzeń kruszących, ciągów transportowych
- wykonawstwo konstrukcji i urządzeń.


5. ELEKTROCIEPŁOWNIE:
- EC RADOM
- EC SIEKIERKI
- EC KAWĘCZYN
- ELEKTROWNIA DOLNA ODRA


6. LHOIST BUKOWA SP. Z O.O.
- wykonanie i montaż urządzeń ciągów transportu wapna
/przenośniki taśmowe, kubełkowe, ślimakowe, zbiorniki stalowe/.


7. KOPALNIA WAPIENIA CZATKOWICE SP. Z O.O.
- wykonanie konstrukcji, montaż, remonty urządzeń do kruszenia i
  segregacji kruszyw i mączek.

8. LHOIST TARNÓW OPOLSKI SP. Z O.O.
- remonty i montaż ciągów transportu wapna
- wykonanie konstrukcji przenośników taśmowych, ślimakowych,
  kubełkowych i transportu pneumatycznego.

9. ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYWA
- remonty i modernizacje urządzeń wydobywczych rozdrabniających i
  sortujących kruszywa.

10. LAFARGE NIDA GIPS W GACKACH SP.Z O.O.
- remonty oraz bieżące utrzymanie ruchu linii
  produkcyjnej płyt gipsowo - kartonowych.


|    Do góry    |    Strona główna    |